Ismertető

Alsóhegy Utcai Óvoda telephely bemutatkozója

Kedves Szülők!

Az alábbi képre kattintva megtekinthetik Óvodánk bemutatkozóját.

Szoboszlai Beatrix
óvodavezető

     

Óvodánk a Kis-Gellérthegy tetején, szép természeti környezetben található. Hat csoporttal, tágas, háromszintes udvarral fogadjuk a gyerekeket. A fákkal, cserjékkel beültetett kertünk bőséges lehetőséget kínál a nyugodt és változatos szabadtéri játékokhoz. Az évkör teljes időszakában lehetőségünk van a természet megfigyelésére, figyelemmel kísérhetjük az évszakok változásait.

 

A magasan lévő terület kifejezetten jó levegője egészséges környezetet biztosít.

A gyerekek védelmét a szemmagasság fölé helyezett kapuzárak biztosítják.

 

Az elmúlt évek alatt az óvoda kívül-belül megújult, megszépült. A csoportszobákat is teljesen felújították. A berendezések esztétikusak, ízlésesek, méretük és változatosságuk a gyermeki igényeket megfelelően szolgálják. Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód kialakítását, valamint az egészséges életmód megalapozását. Programunk megvalósítása érdekében előtérbe helyeztük a természetes anyagokból készült játékeszközök beszerzését. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a megfelelő készség és képességfejlesztő játékok korcsoportnak megfelelő meglétét, szükség szerinti hiánypótlását.

 

Óvodánk dolgozói megfelelő munkakörnyezetben végezhetik nevelői, gondozói, segítői tevékenységeiket. Elkülönített, jól felszerelt fejlesztőszoba segíti a logopédus és a pszichológus munkáját. Nevelői szobánk, ami egyben szakkönyvtár is, alkalmas szülők fogadására, nevelői beszélgetések, értekezletek megtartására. Az egészséges életmódra nevelést és mozgásfejlesztést a jól felszerelt, korszerű, megfelelő méretű tornaterem segíti.

 

Az intézmény rendelkezik azokkal a tárgyi eszközökkel, melyeknek megléte elengedhetetlenül szükséges a Pedagógiai Programban magfogalmazottak megvalósításához. Korszerű szemléletmóddal arra törekszünk, hogy a szükséges eszközök fejlesztése folyamatos legyen.

 

 

Udvarunk

Az óvodaudvar 2750m2-es kertje ideális a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Az udvar folyamatos felújítás alatt van, a munkálatok az óvoda nyári zárása alatt történnek. A már teljesen felújított udvarrészre új játékeszközök is kerültek, alájuk gumiburkolatot és műfüvet telepítettek. Ez az udvarrészünk párakaput is kapott, így a nagy nyári meleg itt elviselhetőbb lesz a gyerekek számára. A kerékpárút és a focipálya felújítása is megtörtént, így a változatos mozgáslehetőség még inkább biztosított. A kerékpárpálya teljes hosszán (36 méter) napvédő tetőt szereltettünk fel, hogy a gyermekek szűrt fényben tudjanak játszani. Kialakítottunk egy focipályát is Az udvari játékeszközök, járművek, kerti szerszámok tárolására az udvari faházban van lehetőség.

 


 

Mi a gyermekekért és a családért vagyunk. Valljuk, hogy a család egyedi és pótolhatatlan, a mi feladatunk a családi nevelés erősítése, segítése, színesítése. A szülőt minden esetben együttnevelő partnernek tekintjük. Együtt keressük a problémákra a megoldást, de együtt örülünk a sikereknek is.

 

A biztonságot, nyugalmat, szeretetet adó óvodai légkörben lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára a sokszínű világ megismerésére, a képességek egyéni kibontakoztatására. Olyan alapvető értékeket kívánunk közvetíteni, mint az egészséges életvitel, a természeti környezet szeretete, a művészetek iránti érdeklődés. Nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalásra, a megismerésre, a felfedezésre. A gyermekeket egyéni képességeik alapján fejlesztjük. Gyermekeinket rendszeresen visszük hosszabb-rövidebb sétákra, kirándulásra. Bekapcsolódtunk a „Madárbarát” óvodai programba, melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hirdetett meg. A „Zöld Óvoda” címet másodszor nyertük el, valamint elnyertük a „Madárbarát Óvoda” megtisztelő címet is.

 

Egy csoportunkban heti rendbe építve drámajáték foglalkozáson vesznek részt a gyermekek, drámapedagógusi végzettséggel rendelkező óvónővel. Olyan erkölcsi tulajdonságok kapnak megerősítést, mint a tolerancia, a másság elfogadása, mások képességeinek értékelése. A nevelő szerzett tudását munkaközösségi foglalkozás keretében adta át nevelőtársainak, így a drámapedagógia elemei minden csoport életében napi szinten jelen vannak.

A Köznevelési Törvény biztosítja a gyermekek részére az ingyenes hitoktatás lehetőségét az óvodában. Hitoktató tanító foglalkozik az érdeklődőkkel délelőtti időben.

 

A XI. Kerületi Önkormányzat ingyenesen biztosítja a nagycsoportos gyermekeknek – amennyiben arra rászorulnak – a gyógytestnevelést. A foglalkozás az óvodában óvodai időkeretbe ágyazottan történik. A gyermekekkel szakképzett gyógy-testnevelő foglalkozik. Heti egy alkalommal pszichológus is tartózkodik óvodánkban, aki a pedagógusoknak és a szülőknek is segít nevelési, beilleszkedési és egyéb problémák megoldásában. Hasonlóképpen heti két alkalommal logopédus is foglakozik a gyermekekkel, amennyiben ezt a gyermek beszédhibája szükségessé teszi.

Hagyományok, ünnepek

Az óvoda hagyományos programjai közé soroljuk

  • a „madarász-ovi” foglalkozást 8 alkalommal nagycsoportosaink részére,
  • ősszel-tavasszal Normafához kirándulunk,
  • májusban, egész napos kirándulást szervezünk Visegrádra, Mogyoróhegyre, kicsikkel a Normafához,
  • hagyomány, hogy a Föld napján az óvoda kertjét a gyermekekkel együtt szépítgetjük, ültetünk növényeket, virágokat,
  • havi rendszerességgel táncház van óvodánkban élő zenére.

Az óvoda hagyományaihoz tartozik a születésnapok csoport szintű megünneplése. Ünnepeink minden esetben gyermekközeliek. Az előkészületi fázisra helyezzük a hangsúlyt. A tervezgetés, a közös készülődés, a meglepetések készítése mind-mind a gyermekek érzelmi intelligenciáját erősítik. Fontosabb ünnepeink: Mikulás, adventi készülődés, farsang, húsvét, Föld nap, évzáró műsor, gyermeknap, nagycsoportosok búcsúja.

SZOLGÁLTATÁSOK

Térítésmentes

  • Logopédia - nagycsoportosok számára
  • Gyógytestnevelés - nagycsoportosok számára
  • Hittan - középső , és –nagycsoportosok számára
  • Óvodapszichológussal történő konzultáció

Térítéses

              Délelőtt

  • Néptánc havi egy alkalom minden gyermek számára
  • Madárovi havi egy alkalom nagycsoportos gyermekek számára
   Délután
  • Ritmikus sport gimnasztika -nagycsoportos lányok számára/heti 1
  • Foci –nagycsoportosok számára/heti 2

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA