Ismertető

Újudai Karolina Óvoda telephely bemutatkozója

  

A Szentimrevárosi Óvoda 2015 augusztusában jött létre, a Szentimrevárosi Gesztenyéskert, az Alsóhegy utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda összeolvadásával.

Az intézmény székhelye a Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, két telephelye az Alsóhegy Utcai Telephely és az Újbudai Karolina Óvoda Telephely.

Óvodánkat télen, nyáron zöldellő, óriás bokrok szegélyezik. Udvarunkon, melyre a csoportszobák ablakai nyílnak, árnyas platán és vadgesztenyefák nyújtanak védelmet a nyári melegben. Az évek során a fémből készült mászókákat fokozatosan lecseréltük és mostanra elértük, hogy csak fából készült, EU-s megfelelési szabvánnyal ellátott udvari játékaink vannak (babaházak, köteles mászókák, ökrös szekér, öt, illetve hat funkciós mászókák… stb). Az időjárás függvényében a gyermekek sok időt töltenek az udvaron, melynek nagy része gumitégla burkolattal van ellátva.

 

 

Nevelési programunk: „Zenei nevelés és Néphagyományőrzés”

Mit nyújtunk?

 • Az óvoda pedagógusai a programunk szellemiségéhez illő szaktudással és felkészültséggel rendelkező szakemberek.
 • Intézményünkben a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
 • Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
 • Fontosnak tartjuk a család és óvoda pedagógiai elveinek és személyiségfejlesztő hatásának összehangolását.
 • Fontosnak tartjuk, hogy olyan mintát adjunk a gyermekek számára, mellyel elősegítjük ragaszkodásukat népünk múltjához, képesek legyenek azonosulni vele.
 • Hagyományőrzés átszövi az óvodai életet szürettől- pünkösdig, melynek van egy rákészüléses időszaka és kiteljesedés után egy lecsengése.
 • Fontos számunkra a testi, lelki egészségkultúrára és a környezettudatos magatartásra nevelés.

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az Újbudai Karolina Óvoda Telephelyen

 • Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint (nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján.
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásával célunk, a közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel. Képességeik differenciált fejlesztése megfelelő eszközökkel.
 • A csoportokban maximum 2 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadunk a létszámhatárok figyelembe vételével.

SZOLGÁLTATÁSOK

Térítésmentes

  • Logopédia - nagycsoportosok számára (délelőtt)
  • Gyógytestnevelés - nagycsoportosok számára (délelőtt)
  • Hittan - középső , és –nagycsoportosok számára (délután)
  • Óvodapszichológussal történő konzultáció

Térítéses

  • Karate - középső és nagycsoportosok számára/heti 1 (délután)
  • Néptánc -középső és nagycsoportosok számára/heti 1 (délután)
  • Foci –nagycsoportosok számára/heti 2 (délután)
  • Kosárovi -nagycsoportos számára/heti 1 (délután)

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA