Ismertető

Újudai Karolina Óvoda telephely bemutatkozója

  

A Szentimrevárosi Óvoda 2015 augusztusában jött létre, a Szentimrevárosi Gesztenyéskert, az Alsóhegy utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda összeolvadásával.

Az intézmény székhelye a Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, két telephelye az Alsóhegy Utcai Telephely és az Újbudai Karolina Óvoda Telephely.

Kedves Szülők!

Az alábbi képre kattintva megtekinthetik Óvodánk bemutatkozóját.

Szoboszlai Beatrix
óvodavezető

   

Óvodánkat télen, nyáron zöldellő, óriás bokrok szegélyezik. Udvarunkon, melyre a csoportszobák ablakai nyílnak, árnyas platán és vadgesztenyefák nyújtanak védelmet a nyári melegben. Az évek során a fémből készült mászókákat fokozatosan lecseréltük és mostanra elértük, hogy csak fából készült, EU-s megfelelési szabvánnyal ellátott udvari játékaink vannak (babaházak, köteles mászókák, ökrös szekér, öt, illetve hat funkciós mászókák… stb). Az időjárás függvényében a gyermekek sok időt töltenek az udvaron, melynek nagy része gumitégla burkolattal van ellátva.

 

 

Nevelési programunk: „Zenei nevelés és Néphagyományőrzés”

Mit nyújtunk?

 • Az óvoda pedagógusai a programunk szellemiségéhez illő szaktudással és felkészültséggel rendelkező szakemberek.
 • Intézményünkben a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
 • Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
 • Fontosnak tartjuk a család és óvoda pedagógiai elveinek és személyiségfejlesztő hatásának összehangolását.
 • Fontosnak tartjuk, hogy olyan mintát adjunk a gyermekek számára, mellyel elősegítjük ragaszkodásukat népünk múltjához, képesek legyenek azonosulni vele.
 • Hagyományőrzés átszövi az óvodai életet szürettől- pünkösdig, melynek van egy rákészüléses időszaka és kiteljesedés után egy lecsengése.
 • Fontos számunkra a testi, lelki egészségkultúrára és a környezettudatos magatartásra nevelés.

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az Újbudai Karolina Óvoda Telephelyen

 • Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint (nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján.
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásával célunk, a közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel. Képességeik differenciált fejlesztése megfelelő eszközökkel.
 • A csoportokban maximum 2 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadunk a létszámhatárok figyelembe vételével.

SZOLGÁLTATÁSOK

Térítésmentes

  • Logopédia - nagycsoportosok számára (délelőtt)
  • Gyógytestnevelés - nagycsoportosok számára (délelőtt)
  • Hittan - középső , és –nagycsoportosok számára (délután)
  • Óvodapszichológussal történő konzultáció

Térítéses

  • Néptánc -középső és nagycsoportosok számára/heti 1 (délután)
  • Foci –nagycsoportosok számára/heti 2 (délután)
  • Kosárovi -nagycsoportos számára/heti 1 (délután)
  • Úszás - középső és nagycsoportosok számára/heti 1 (délelőtt)
  • Jéghoki - nagycsoportosok számára/heti 1 (délelőtt)

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA