Ismertető

Újudai Karolina Óvoda telephely bemutatkozója

  

A Szentimrevárosi Óvoda 2015 augusztusában jött létre, a Szentimrevárosi Gesztenyéskert, az Alsóhegy utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda összeolvadásával.

Az intézmény székhelye a Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, két telephelye az Alsóhegy Utcai Telephely és az Újbudai Karolina Óvoda Telephely.

Kedves Szülők!

Az alábbi képre kattintva megtekinthetik Óvodánk bemutatkozóját.

Szoboszlai Beatrix
óvodavezető

   

Az Újbudai Karolina Óvoda Telephely a XI. kerület bel-budai körzetének családias hangulatú, négy vegyes korcsoporttal működő óvodája. Az óvodánk udvara barátságos, gyermekcentrikus, árnyas platán- és vadgesztenyefák nyújtanak védelmet a nyári napsütés ellen. Az időjárás függvényében a gyerekek délelőtt és délután is sok időt töltenek a friss levegőn. Négy csoportszobánk esztétikusan berendezett, az óvodás korosztály számára minden igényt kielégítően felszerelt. Csoportonként a két óvodapedagógus munkáját dajka néni és pedagógiai asszisztens segíti. 

 Alapvető feladatunk a gyerekek személyiségének megismerése, harmónikus fejlesztése. Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált, egyéni bánásmódra. Célunk, hogy minden egyes gyerek önmagához képest, a lehető legoptimálisabban fejlődjön tesileg, lelkileg, értelmileg és szociálisan. Fontosnak tartjuk a család és az óvoda pedagógiai elveinek összehangolását, a szoros együttműködést a gyermek fejlődése érdekében. Gyermekképünk a vidám, kommunikatív, kreatív, empatikus, boldog óvodás gyermek. 

A hagyományőrzés átszövi a mindennapjainkat, az évszakokhoz kapcsolódva ismertetjük meg a gyerekekkel a különböző szokásokat, hagyományokat. Nevelési programunk: „Zenei nevelés és Néphagyományőrzés”. Fontosnak tartjuk, hogy olyan mintát adjunk a gyerekek számára, mellyel elősegítjük ragaszkodásukat népünk múltjához. 

Kiemelt feladatunk a környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelés. Több éve "Zöld Óvoda" és Madárbarát Óvoda címmel büszkélkedünk. A gyerekek változatos, élménydús tevékenységeken keresztül figyelhetik meg a természet változásait, ismerkedhetnek meg az őket körülvevő világgal.

A gyerekek mindennapjait színesítjük a kerület környezeti adottságait kihasználva sétákkal, kirándulásokkal. 

Óvodánk különlegessége a más kultúrákból, nyelvi közegből érkező gyermekek hatékony befogadása, interkulutrális nevelése. Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget. 

Az óvodánk dolgozói egymás és a gyerekek felé egyaránt elfogadóak, empatikusak, együttműködőek és segítőkészek, ezzel megalapozva a bizalom- és szeretetteljes légkört. 

  Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az Újbudai Karolina Óvoda Telephelyen

  • Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint (nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján.
  • A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásával célunk, a közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel. Képességeik differenciált fejlesztése megfelelő eszközökkel.
  • A csoportokban maximum 2 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadunk a létszámhatárok figyelembe vételével.

  SZOLGÁLTATÁSOK

  Térítésmentes

   • Logopédia - nagycsoportosok számára (délelőtt)
   • Gyógytestnevelés - nagycsoportosok számára (délelőtt)
   • Gyógypedagógiai ellátás - (SNI gyermekek, BTMN gyermekek számára délelőtt)
   • Hittan  (délután)
   • Óvodapszichológussal történő konzultáció (Keddi napokon)

  Térítéses

   • Foci - heti 2 (délután)
   • Kosárovi -heti 1 (délután)
   • Úszás - középső és nagycsoportosok számára/heti 1 (délelőtt)
   • Korcsolya (délelőtt)
   • Balett (délután) 

  © 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA