Ismertető

Az óvoda alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás

 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

 

Az Országos Alapprogramban meghatározott feladatokon túl a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését a fenntartó az alábbiakban határozta meg:

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai. Különleges bánásmódot igénylő, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint (nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján.

Szentimrevárosi Óvoda Székhely

Kedves Szülők!

Az alábbi képre kattintva megtekinthetik Óvodánk bemutatkozóját.

Szoboszlai Beatrix
óvodavezető

        

Az óvoda egyedi arculata: Komplex személyiségfejlesztés a közösségben

 A gyermekek fejlődésére nézve legkisebb korától fogva döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak hogy szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.”

(Hermann Alice)

Óvodánk dél Budán, a XI. kerület fás, ligetes részében a Gellért hegy déli lábánál, a Badacsonyi utcában található. Rövid sétányira van tőlünk az Arborétum, a Feneketlen tó és a Gellért hegy, ahova óvodás csoportjaink gyakran ellátogatnak. A zöld környezetben játszhatnak, élvezhetik a friss levegőjét, csodálhatják a természeti szépségeket.

Székhely Óvodánk két épületben fogadja a gyerekeket. Egyik épületünk a harmincas években épült földszintes téglaház, melyben négy tágas csoportszoba található. Másik épületünk a hetvenes években emelt kétszintes panelház, szintén négy szép csoportszobával.

Óvodánk csoportszobái nagy belmagassággal rendelkeznek, világosak, ízlésesen, praktikusan vannak berendezve, mindig a gyermekek aktuális igényeihez igazítva. Jó minőségű, esztétikus gyermekbútorok, asztalok, székek, játéktárolók állnak óvodásaink rendelkezésére. Három csoportunkban galéria is található.

A játékeszközeink vásárlásánál figyelünk arra, hogy kiváló minőségűek, esztétikusak és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelőek legyenek. Biztosítsanak lehetőséget a közös és az egyedüli tevékenykedésre, emellett fejlessze képességeiket, kreativitásukat, kézügyességüket. Mindezek mellett játékaink könnyen használhatóak, biztonságosak és könnyen tisztíthatóak.

A gyermekek mozgás fejlesztéséhez tágas teret biztosít mindkét épületben a jól felszerelt tornaterem. A Mozgáskotta eszközrendszer használatával kiegészítjük a mozgásfejlesztést.

A mindennapok részei, a népdalok, népi játékok, népzene gyermekeink testi, lelki egészségmegőrzését célozza.

A szülőkkel a kölcsönös partnerviszony kialakítására törekszünk, rendszeresen tájékoztatjuk őket gyermekük fejlődéséről, az óvodai élet eseményeiről.


A család-óvoda kapcsolatot közös programok szervezésével erősítjük: A szülők az őszi Gesztenyésnap, az adventi készülődés, az egészséghét, családi sportnap aktív résztvevői. Nyílt napokon magas létszámban vesznek részt, hogy betekintést nyerjenek gyermekeik mindennapi életébe. A tavaszi hónapokban szülői segítséggel, a gyerekek bevonásával sok-sok virágot ültetünk, lelkes segítségükkel épült meg a taposóösvényünk.

Udvarunk

Két épületünket összekötő udvarunk rendkívül jó adottságokkal rendelkezik alkalmas arra, hogy 217 gyermekünk önfeledten mozogjon és játsszon.

Minden csoport udvarrészén található homokozó, és különböző, EU szabványnak megfelelő mozgásfejlesztő játék. Ezen kívül udvarunkon található 3 csúszda, egy fészekhinta, gumitéglával borított focipálya és egy Sportpálya,

Mozgásfejlesztő játékaink:

 • 6 funkciós mászóka
 • Mókuskerekek
 • Rugós játékok
 • Mérleghinta
 • Egyensúlyérzéket fejlesztő körpálya
 • Láncos híd

A gyerekekkel sok labdajátékot játszunk, melyhez rendelkezésünkre állnak mobil kosárpalánkok, focikapuk, célba dobó állványok.

Az egészségesebb környezet kialakítása érdekében udvarunk pormentesítését pályázaton elnyert összeg felhasználásával, műfüvesítéssel oldjuk meg.

Udvarunk talán legnagyobb értékei a hatalmas lombkoronával rendelkező fák, elsősorban vadgesztenyefák, melyek hűvös árnyéka nyáron is lehetőséget biztosít a kellemes időtöltésre.

A tavaszi hónapokban nagy gondot fordítunk arra, hogy környezetünket virágba borítsuk. Ilyenkor szülői segítséggel, a gyerekek bevonásával sok-sok virágot ültetünk.

Gyermekeink minden évszakban közvetlenül megtapasztalhatják a természet változásait. Jó adottságainkat kihasználjuk, és gyermekeinket a természet szeretetére, óvására és védésére neveljük (madárbarát kert, madáretető, komposztáló, gyógynövénykert).

SZOLGÁLTATÁSOK

Térítésmentes

  • Logopédia nagycsoportosok számára
  • Gyógytestnevelés nagycsoportosok számára
  • Hittan középső, és –nagycsoportosok számára
  • Óvodapszichológussal történő konzultáció
  • Gyógypedagógussal történő konzultáció

Térítéses

  • Néptánc nagycsoportosok számára, üres hely esetén középső csoportosok is jelentkezhetnek.
  • Judo nagycsoportosok számára
  • Úszás középső, és -nagycsoportosok számára - délelőtt
  • Foci nagycsoportosok számára, üres hely esetén középső csoportosok is jelentkezhetnek.
  • Sakk nagycsoportosok számára, üres hely esetén középső csoportosok is jelentkezhetnek.
  • Balett nagycsoportosok számára, üres hely esetén középső csoportosok is jelentkezhetnek.

   Nagycsoportos korú gyermek: aki adott év aug. 31-ig betöltötte az 5. életévét.
   Középső csoportos korú gyermek: aki adott év aug. 31-ig betöltötte a 4. életévét.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA