Alapítványok

Szentimrevárosi Óvoda alapítványai

GESZTENYÉSKERT ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Célja

  • az óvoda tárgyi feltételeinek jobbítása, berendezések korszerűsítése
  • új pedagógiai programok átvétele, megismertetése, megismerése
  • pályázati úton történő eszközvásárláshoz, forrásbővítéshez szükséges önerő biztosítása

 

Az elmúlt időszakban a szülők alapítványi támogatása révén sikerült a csoportszobák arculatát, az óvodaképet szebbé, barátságosabbá varázsolni, csoportszobai, udvari játékokat bővíteni.

 

Számlavezető: OTP BANK RT.

Számlaszám: 11711041-20862468

Adószám: 18253681-1-43

 

Kérjük, támogassák adójuk 1%-val a Gesztenyéskert Óvodáért Alapítványt!

A gyermekek nevében köszönjük!

 

Kedves Szülők!

Az elmúlt időszakban a Gesztenyéskert Óvodáért alapítvány támogatása révén sikerült a gyerekek csoportszobai és udvari játékeszközeit bővíteni, a csoportszobák arculatát, az udvar felszereltségét színvonalasabbá, óvodaképet szebbé, barátságosabbá varázsolni, amit ezúton is köszönünk!

A tavalyi évben sikeresen pályáztunk az alapítvány segítségével kerti ülőpadokra, asztalokra, melyeket a gyermekek örömmel vettek birtokba.

Megrendeltünk mindkét épület részére egy-egy Mozgáskotta maxi eszközkészletet, mellyel a kisgyemekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszthető a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkciói.

A következő évben udvari játékeszközöket, mozgásfejlesztő eszközöket szeretnénk vásárolni, valamint csoportszobáink felszereltségét szeretnénk bővíteni.

Kérjük, támogassa 2017-ben is adója 1%-nak felajánlásával a GESZTENYÉSKERT ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNYT!

A gyermekek nevében köszönjük.

Az alapítvány kuratóriuma és a Nevelőtestület

Budapest,2017. február 6.

 ALSÓHEGY UTCAI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Célja

  • Az óvodai tevékenységek színesítése érdekében a tárgyi környezet javítása.
  • A tanulási folyamatok magas szintű megvalósítása érdekében a szakkönyvtár és a szemléltető eszközök állományának folyamatos bővítése,megújítása.

 

Az alapítványi célok elérése érdekében az alapítvány támogatja technikai eszközök, vásárlását , kirándulások megvalósítását.

 2002. áprilisában jött létre. Az alapításhoz szükséges 100.000 Ft kezdőtőkét egy óvodánkba járó kisgyermek szülei finanszírozták.

 

Adószám: 18245361-1-43

Számlaszám: 10400164-01610303-00000000 K&H Bank Zrt.

 

Kedves Szülők!

A 2017-es évben az Alsóhegy Utcai Óvodáért Alapítvány támogatásával bővítettük a csoportok játékkészletét különféle fejlesztő játékokkal, és e mellett még jó minőségű CD lejátszó vásárlását is támogatta az alapítvány. Ezen eszközök használatával még színesebbé és színvonalasabbá tudjuk tenni a gyermekek mindennapjait!   Köszönjük támogatásukat!

A 2018-as évben a  csoportok játékkészletének további fejlesztését és egy sószoba kialakítását is tervezzük!

Ezek megvalósításához kérjük továbbra is támogassák adójuk 1%-ának felajánlásával az Alsóhegy Utcai Óvodáért Alapítványt! 

                                                                                       Köszönjük támogatásukat!

                                                                             Az Alapítvány kuratóriuma és a Nevelőtestület

     2018.01.14.


 

KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY

Az óvodába járó gyerekek szociális támogatása, a képzés tárgyi feltételeinek javítása, valamint a nevelő munka színvonalának emelése, anyagi feltételeinek bővítése, különös tekintettel az alábbiakra:

  • óvodai kulturális rendezvények finanszírozása
  • sport és szabadidős programok szervezésének finanszírozása
  • az óvodai nevelő munkát segítő eszközök beszerzése és karbantartásuk költségeinek fedezése
  • óvodai felszerelési és berendezési tárgyak szükségessé váló cseréjének finanszírozásához való hozzájárulás
  • az arra rászoruló gyermekek óvodai költségtérítésének, vagy egy részének fedezése.

Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-val kívánja támogatni óvodánkat

Adószám: 18075883-1-43

Számlaszám: 11711034-20826961

Cím: 1113, Budapest, Karolina út 64-72

Köszönjük támogatását!

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA