Étkezés

 •      

 

A gyermekek étkeztetését minden család az e-menza felületen tudja megigényelni. Az étkezés megrendelése és lemondása az e-menza felületen történik.

Kérjük, szíveskedjen elolvasni a csatolt mellékletben az e-menzával kapcsolatos tájékoztatót!


 • Az étkezések rendjét a csoportok napirendje tartalmazza;
 • A heti étlap a kialakított hirdető helyen kerül elhelyezésre, a honlapon is olvasható;
 • A szülők gyermekük étkezési ellátásáért térítési díjat fizetnek, amennyiben nem jogosultak a térítésmentes étkezésre
 • Az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek azok a családok, akik ennek jogosságáról nyilatkoznak.  

Térítésmentes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.   
  Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
  Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.
  Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén;
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori jogszabályban meghatározott összeget (190/2015.(VII.20) Kormány rendelet 7§)
  Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén; a jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, jövedelemigazolást nem kérünk.

 

Az emenza rendszer használatát bemutató videó és a szülői tájékoztató ide kattintva érhető el.

Összefoglaló az étkezés szabályairól és a kedvezmények igénybevételi módjáról.
Összefoglaló az ÓVODAI étkeztetés legfontosabb szabályairól, a kedvezmények igénybevételének módjáról | Kerületünk (ujbuda.hu)

E-menza elérhetősége:

Menzakártya (e-menza.hu)

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA