2020-21 Óvodai felvételek

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES CSALÁDOK!

SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ÓVODÁSAINKAT A SZENTIMREVÁROSI ÓVODÁBAN!

IDÉN A FELVÉTELI ELJÁRÁS MÁS, MINT AZ EDDIGI ÉVEKBEN!

LEGFONTOSABB ELEME, HOGY:

Szándéknyilatkozatot csak abban az esetben szükséges kitöltenie, amennyiben gyermeke óvodai felvételét nem a körzetileg illetékes óvodába, hanem egy másik önkormányzati óvodába kéri.

Kérném szépen, hogy figyelmesen olvassák el a Tájékoztatót!

A szándéknyilatkozatotkat, kérdéseiket az info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu e-mail címre küldjék el!

Köszönettel és üdvözlettel:

Balla Krisztina óvodavezető

TÁJÉKOZTATÁS

az óvodai felvételekről a 2020/2021. nevelési évre

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, az alábbiak szerint.

 1. Azok a kerületi lakosok, akik gyermeküket NEM Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő óvodába (a továbbiakban: óvoda) kívánják beíratni, azok a választott – egyéb fenntartású – óvodába 2020. április 2. és április 17-e között jelentkezhetnek. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek felvételéről 2020. április 20-áig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek, kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Kérjük a szülőket, hogy – az előzőekre tekintettel – a választott óvodába történő jelentkezéskor jelezzék szándéknyilatkozatukban a körzetes óvoda nevét és címét.

A lakóhelyük szerinti körzetes óvodáról a https://kir.hu/korzet honlapon tájékozódhatnak.

 1. A kerületi önkormányzati óvodák (a továbbiakban: önkormányzati óvodák) vezetői 2020. április 21-éig hivatalból felveszik azokat a kerületi gyermekeket a lakcímük szerinti körzetes feladatellátási helyre (székhely vagy telephely), akik vonatkozásában nem érkezett jelzés más óvodától, hogy oda felvételt nyertek. Az önkormányzati óvodák vezetői a szülőket a felvételről írásban értesítik. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelésének napján kell majd bemutatni. Ebben az esetben a szülőknek nem kell Szándéknyilatkozatot kitölteni, tekintettel arra, hogy a gyermekek az Oktatási Hivatal által megküldött körzetes lista alapján kerülnek felvételre. A szülőnek Szándéknyilatkozatot csak abban az esetben szükséges kitöltenie, amennyiben gyermeke óvodai felvételét nem a körzetileg illetékes óvodába, hanem egy másik önkormányzati óvodába kéri. A nyilatkozatot a választott óvoda vezetőjéhez szükséges eljuttatni.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy a körzetes intézményben a listán szereplők számánál kevesebb férőhely áll rendelkezésre. Ekkor a szülőkkel egyeztetés történik a gyermek számára kedvező másik óvodai férőhely felajánlására vonatkozóan.

Az önkormányzati óvodák felvételi körzete feladatellátási helyenként (székhelyintézmények, tagintézmények tekintetében) került meghatározásra. Az érintett óvodavezetők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a felvételek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, és lehetőség szerint a szülői igényeket is kielégítve történjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az intézmények kizárólag a szabad férőhelyeik terhére teljesíthetik a nem körzetes gyermekek felvételét.

A fentiek alapján, két esetben szükséges a Szándéknyilatkozat kitöltése:

 • az egyéb fenntartású (nem önkormányzati) óvodába történő jelentkezéskor, valamint
 • lakcím szerint nem körzetes önkormányzati óvodába jelentkezés esetén.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a www.ujbuda.hu, valamint az óvodák honlapjáról is letölthető Szándéknyilatkozat óvodai jelentkezéshez 2020-2021. (a továbbiakban: szándéknyilatkozat) című nyomtatványt – segítve ezzel a precíz és egyértelmű eljárás lebonyolítását – kitöltve juttassák el az érintett önkormányzati óvoda e-mail címére, mely megtalálható a www.ujbuda.hu, valamint az önkormányzati óvodák honlapján.

Kérjük, hogy a szándéknyilatkozatot e-mailben 2020. április 19-én 18 óráig küldjék meg az illetékes óvodának.

Köszönjük együttműködésüket!

Budapest, 2020. március 31.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna sk. jegyző                                                      

 Dr. László Imre polgármester megbízásából

Orosz Anna sk. alpolgármester


A Szentimrevárosi Óvoda körzete


  Szentimrevárosi Óvoda

  székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.

  Telephelye:

  1.

  Alsóhegy Utcai Óvoda

  1118 Bp. Alsóhegy utca 13-15.

  Alsóhegy utca 20-46-ig, 13-27-ig

  Alsóhegy lépcső

  Avar utca 31-37-ig

  Bakator utca végig

  Budaörsi út 2-24-ig

  Citadella sétány

  Citadella út végig

  Csukló utca végig

  Gombócz Z. utca végig

  Gyula utca végig

  Hegyalja út 32-64-ig

  Iglói utca végig

  Kelenhegyi út 50-től végig, 51-től végig

  Késmárki utca végig

  Köbölkút utca végig

  Ménesi út 60-104-ig, 49-87-ig

  Menta utca végig

  Mihály utca végig

  Otthon utca végig

  Schweidel utca végig

  Serleg utca végig

  Somló köz végig

  Somlói út 24-től végig, 17-től végig

  Számadó utca 2-végig

  Szirtes út

  Szittya utca végig

  Szüret utca végig

  Társ utca végig

  Villányi út 45-115-ig, 38-76-ig

  Szentimrevárosi Óvoda

  székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.

  Telephelye:

  2.

  Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda

  1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.

  Ábel J. utca végig

  Alsóhegy utca a Villányi úttól a Bocskai útig

  Badacsonyi utca végig

  Bocskai út 47-79-ig, 56-tól végig

  Csetneki utca végig

  Daróczi út 2-30-ig és 1- 5-ig

  Dávid F. utca végig

  Diószegi út végig

  Edömér út 2-6-ig

  Elek utca végig

  Fadrusz utca 2-16- ig, 1-7-ig

  Frankfurt sétány

  Karolina út 2-38-ig, 1-37-ig

  Kenese utca végig

  Kosztolányi D. tér 1-4-ig

  Placid atya park

  Tarcali utca végig

  Tas vezér utca 1-13-ig, 2-20-ig

  Villányi út 11-43-ig, 14-36-ig

  Vincellér utca 15-25-ig, 16-24-ig

  Zsombolyai utca 1-5-ig, 2-6-ig

  Szentimrevárosi Óvoda

  székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.

  Telephelye:

  3.

  Újbudai Karolina Óvoda

  1113 Bp. Karolina u. 64-72.

  Aga köz

  Aga utca végig

  Ajnácskő utca végig

  Alsóhegy utca a Bocskai úttól az Aga közig

  Bartók B. út 81-103-ig, 94-104-ig

  Bocskai út 29-45-ig, 32-54-ig

  Daróci út 17-49-ig, 32-86-ig

  Dinnye utca végig

  Györök utca végig

  Hamzsabégi út 45-től végig

  Harcos tér

  Harcos utca végig

  Hollókő utca végig

  Ibrahim utca végig

  Jászóvár utca végig

  Karolina út 39-től végig, 40-től végig

  Kászony utca végig

  Kosztolányi Dezső tér 5.

  Kökörcsin utca végig

  Laufenauer utca végig

  Nagyszőlős utca végig

  Rőf utca végig

  Takács M. utca végig

  Tardoskedd utca végig

  Tas vezér utca 15-végig, 22-végig

  Tibavár utca végig

  Tornavár utca végig

  Ulászló utca 37- től és 48-tól,

  Vágfarkasd utca végig

  Valkói utca végig

  Vincellér utca 27-47-ig, 26-50-ig

  Zsombolyai utca 7-15-ig, 8-22-ig

  © 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA